ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Η ιστορία μας Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ ιδρύθηκε το 1977 κάνοντας πραγματικότητα το όραμα των μετόχων της για αξιόπιστη ασφάλεια μέσα από σύγχρονες για την εποχή ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Συνεχίζουμε δυναμικά και προετοιμαζόμαστε καθημερινά για το μέλλον.

Στόχος μας είναι να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και να διαμορφώνουμε σύγχρονα, αξιόπιστα και ευέλικτα προϊόντα με ανταγωνιστικό κόστος. Η αποστολή μας:

  • Να παρέχουμε άψογη εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους μας με σύγχρονα και ποιοτικά προϊόντα.

  • Να διατηρούμε άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας.

  • Να εξασφαλίζουμε για τους ανθρώπους μας συνθήκες ευχάριστης και αποδοτικής εργασίας και να φροντίζουμε για την επιμόρφωση και την δημιουργική δράση τους.

  • Να προσθέτουμε αξία στους μετόχους και στους εργαζόμενους.

  • Να υπηρετούμε την αποστολή μας με ευθύνη, συνέπεια, διαφάνεια και αταλάντευτες ηθικές.