Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς τραπέζης, αναφέροντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχηματός σας και το ονοματεπώνυμό του ιδιοκτήτη στο καταθετήριο.

Τραπεζα Αριθμος Λογαριασμου IBAN
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5029 0003 11738 GR82 0172 0290 0050 2900 0311 738
EUROBANK 0026 0102 14020 0637 610 GR95 0260 1020 0001 4020 0637 610
Οι λογαριασμοί βγένουν στο όνομα: Φραγκούλης Παναγιώτης

Η κατάθεση στους προαναφερόμενους λογαριασμούς μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των εφαρμογών Web Banking της εκάστοτε Τράπεζας, μέσω μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχηματός σας που εξοφλείται σαν αιτιολογία.