Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς τραπέζης, αναφέροντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχηματός σας και το ονοματεπώνυμό του ιδιοκτήτη στο καταθετήριο.

Τραπεζα Αριθμος Λογαριασμου IBAN
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082 0854 74884 GR98 0172 0820 0050 8208 5474 884
Ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομα: Knights of Athens. ΙΚΕ

Η κατάθεση στους προαναφερόμενους λογαριασμούς μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των εφαρμογών Web Banking της εκάστοτε Τράπεζας, μέσω μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχηματός σας που εξοφλείται σαν αιτιολογία.