Ασφαλειες Κατοικιας, Σπιτιου

Όταν αναφερόμαστε σε Ασφαλειες Κατοικιας, Σπιτιου εννοούμαι την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας μας (οίκημα και περιεχόμενο) από οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή φυσική καταστροφή που μπορεί να αντιμετωπίσουμε (κλοπή, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, βανδαλισμοί κ.α.).

Υπάρχει μια ποικιλία από είδη ασφάλισης με τα οποία διασφαλίζουμε την περιουσία μας.

Μπορεί να καλυφθεί μόνο το οίκημα, μόνο το περιεχόμενό ή και τα δύο. Μπορούμε να τα καλύψουμε σε διαφορετικές εταιρίες ανάλογα το συμφέρον μας ή τις καλύψεις που μας παρέχουν.

Το οίκημα θα πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλίζετε για σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα αν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι στην περιοχή.

ΦΘΗΝΕΣ Ασφαλειες Κατοικιας, Σπιτιου

Το ποσό που θα το ασφαλίσουμε θα πρέπει να καλύπτει την αξία του οικήματος έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανακατασκευή του σε περίπτωση καταστροφής.

Ένα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατοικίας μπορεί να καλύπτει και τα περιεχόμενα μέσα σε αυτή, καθώς και τα περιεχόμενα στο γκαράζ ή την αποθήκη σας.

Ασφαλειες Κατοικιας, Σπιτιου

Γι 'αυτό είναι απολύτως υποχρεωτικό να ασφαλίσετε τα αγαθά σας για τους ίδιους κινδύνους που απειλούν την κατοικία σας, καθώς και για κλοπή.

Εδώ το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί και ως προς τα μέτρα που ήδη μπορεί να έχετε πάρει για να προφυλάξετε την οικία σας, όπως κλειδαριά ασφαλείας, συναγερμό κ.α.

Η Ασφάλιση Κατοικίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια κάλυψη Αστικής Ευθύνης.

Η κάλυψη αυτή προστατεύει τον ιδιοκτήτη της κατοικίας από τυχόν αξιώσεις, για ζημιές και σωματικές βλάβες, που μπορεί να συμβούν σε τρίτους μέσα στο χώρο της κατοικίας τους.